gescande foto saven

Search   Help    Register    Login   Home
Sun, 15 May 2011 15:55
marcel (Photoshop begginer)
I can't saven scan foto's to D:\user-marcel-mijn
afbeeldingen\Adobe\Gescande foto's whit adobe photo elements 7.0. when i
do it with 5.0 than it goes well.
A other map can 5.0 and 7.0

Als ik met adobe photoshop elements via het menu organiseren mijn
gescande foto's save naar de map D:\user-marcel-mijn
afbeeldingen\Adobe\Gescande foto's kan dat wel met versie 5.0 maar niet
met versie 7.0.
Save ik ze naar een andere map, bijvoorbeed
D:\user\mijnafbeeldingen\adobe\test werk dit zowel met 5.0 als met 7.0.
Volgens mij is de eerder genoemde map door adobe 5.0 zelf gemaakt, maar
dat weet ik niet zeker meer.
Hoe komt dit?
Create a new topic Submit Reply
Next Topic: v.9 and my scanner
Goto Forum:

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop techniques & help
Photoshop for Windows
Photoshop for Mac
Technical questions

Photoshop Elements

Adobe Photoshop Elements